26. Jak wyświetlić za pomocą kodu okno z referencjami?

Niestety polecenia typu:

DoCmd.OpenModule "Module1" 
DoCmd.RunCommand acCmdReferences 
'itp. 
kończą się komunikatem: "The command or action 'References' isn't available now .... " .

Jak zatem poradzić sobie z tytułowym zadaniem? Okazuje się, że aby otworzyć okienko z referencjami, należy posłużyć się następującym poleceniem:

VBE.CommandBars.FindControl(ID:=942).accDoDefaultAction 
Poniżej umieściłem gotowy przykład wywołania okienka referencji z poziomu formularza:
Private Sub Polecenie0_Click() 
    VBE.MainWindow.WindowState = 1 
    VBE.MainWindow.Visible = True 
    VBE.CommandBars.FindControl(id:=942).accDoDefaultAction 
    VBE.MainWindow.Visible = False 
End Sub 
Wiecej w wątku tutaj (w tym "klikadełko" BraZby do usuwania urwanych referencji).