27. W Accessie 2003 brakuje w menu opcji Zabezpieczenia.

Może się zdarzyć, że w Twoim Accessie 2003 brakuje kilku opcji w menu, np: Narzędzia/Makro/Zabezpieczenia (za pomocą tej opcji pozbywamy się słynnych komunikatów o zabezpieczeniach, wiec warto ją mieć ;-)

Metoda odzyskania zgubionych opcji jest prosta: Należy po prostu zresetować pasek menu (prawym przyciskiem na menu, dostosuj, resetuj pasek menu) i ... to wszystko.  Nasze ukryte dotąd opcje staja się widoczne.

Problem jest znany w Microsoft, świadczy o tym stosowny artykuł:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;833219&Product=acc2003