5. Jak utworzyć własne menu podręczne?

Właściwie wszystko wydaje się oczywiste patrząc na interfejs Accessa do budowy menu, ale...
  1. Klikasz na dowolnym pasku narzędziowym prawym przyciskiem myszy i wybierz Dostosuj
  2. Klikasz Nowy pasek narzędzi
  3. Na zakładce Polecenia wybierasz kategorie Plik i przeciągasz myszka polecenie Niestandardowy na Twoje menu.
  4. Wchodzisz we właściwości przeciągniętego polecenia, nadajesz nazwę i określasz akcje (pole Przy akcji), np: =MsgBox ('ccc').
  5. Aby zrobić podmenu, należy w zakładce Plik znaleźć kategorie Nowe menu i przeciągnąć go na Twoje menu.
  6. W podmenu możesz umieszczać dalsze polecenia w taki sposób jak w punktach 3, 4. 7. Znów przechodzisz na zakładkę Paski narzędzi i odszukujesz swój pasek, wchodzisz we Właściwości i zmieniasz mu typ na  Podręczny (lub Pasek menu lub Pasek narzędzi, co chcesz).
  7. Zamykasz budowę menu i we właściwościach formularza wpisujesz nazwę tak utworzonego menu jako Menu podręczne (Pasek menu, Pasek narzędzi). Od tej chwili po otwarciu formularza pojawi Ci się Twoje menu.