6. Jak w kodzie VBA wstawić przezroczysty obrazek do paska narzędziowego?

Przyciski w pasku narzędziowym mają m. in. właściwości:

Jeśli określimy obie cechy, Access ustawi dla przycisku obrazek z przezroczystym tłem. Przezroczyste będą te miejsca, gdzie w masce jest kolor biały. A oto kod VBA, który to realizuje:

Private Sub DodajPrzycisk_Click()
Dim imgPic As stdole.IPictureDisp
Dim imgMask As stdole.IPictureDisp
Dim cmdButton As CommandBarButton
  'Wczytujemy obrazek i maskę
  Set imgPic = LoadPicture("D:\Maluj\Przyciski\motyl.bmp")
  Set imgMask = LoadPicture("D:\Maluj\Przyciski\motyl_mask.bmp")
  'Wybieramy pasek, do którego wstawimy nasz przycisk
  Set cmdButton = CommandBars("Mój pasek").Controls.Add(msoControlButton)
  With cmdButton
    'Przypisujemy funkcję, która wywoła się po kliknięciu na przycisk
    .OnAction = "=MsgBox('OK, opcja działa!')"
    .Picture = imgPic  'Wstawiamy obrazek
    .Mask = imgMask   'oraz maskę
    .Visible = True   'Wyświetlamy przycisk
  End With
End Sub
W pasku narzędziowym pojawi się nowa opcja z motylem. Uzyskany efekt wygląda tak:

  

K.P.