7. Jak zaznaczyć element menu (efekt typu check)?

Wyróżniać możemy tylko te elementy menu, które sami utworzyliśmy. Ale jest to zrozumiałe, bo zaznaczanie systemowych opcji np. "Nowy" lub "Zapisz jako..." zwykle nie ma sensu lub Access obsługuje takie przypadki samodzielnie.

A zatem na początku budujemy własne menu, niech się nazywa Nasze_menu. Dodajemy podmenu: Menu1, Menu2, Menu3 oraz kilka opcji: Akcja0, Akcja1(...). Teraz możemy zaznaczać wybrane opcje za pomocą następującego kodu:
Dim cmd As Object
 Set cmd = CommandBars("Nasze_menu").Controls(1).Controls(2)
 'lub Set cmd = CommandBars("Nasze_menu").Controls("Menu1").Controls("Akcja1")
 If cmd.Type <> 1 Then 
  MsgBox "Można zaznaczyć tylko elementy typu CommandButton."
 Else
  cmd.State = True 'Zaznacza element menu
  'cmd.State = False Odznacza element menu
 End If
 Uzyskany efekt wygląda tak:

K.P.