1. Kwerenda krzyżowa nie rozumie odwołania Forms!MojForm!Pole1

Rozwiązanie wymaga napisania funkcji w module globalnym, która zastąpi bezpośrednie odwołanie do formularza. Funkcja może mieć taką postać:
Public Function FPole1()
	FPole1= Forms!MojForm!Pole1
End Function
Inne rozwiązanie tego problemu przysłali do mnie niezależnie Krzysztof Naworyta i Krzysztof Czuryło. Podali oni, że wystarczy "jak Bóg przykazał" wpisać Forms!MojForm!Pole1 na listę parametrów i problem znika.