2. Jak wyświetlić wartość z poprzedniego rekordu?

Problem w ogólności jest złożony, ale uprościmy go sobie poprzez następujące
Założenia:
1. Mamy tabelę Tabela1 z polem ID typu automumer
2. Rekordem poprzednim jest dla nas rekord z ID-1

Rozwiązanie:
Spotykanym rozwiązaniem jest zbudowanie następującej kwrendy:

SELECT T1.Pole1, (SELECT T2.Pole1 FROM Tabela1 As T2 WHERE T2.Id = T1.Id - 1) AS Pole0
FROM Tabela1 AS T1;

Inny, mniej typowy sposób jest widoczny poniżej.

SELECT T1.Pole1, T2.Pole1 FROM Tabela1 AS T1 INNER JOIN Tabela1 AS T2 ON T1.Id = T2.Id +1;
'Uwaga: Kwerenda nie ma reprezetacji graficznej

K. P.