3. Jak wylosować 10 przypadkowych rekordów?

Metodę podał Krzysztof Naworyta:

SELECT TOP 10 * FROM Tabela ORDER BY Rnd(Nz([Pole],0))

Poniżej przedstawiam uzupełnienie Krzysztofa do prezentowanej metody. Przesyłam poprawkę do działu "kwerendy", odnośnie losowego zestawu rekordów. (okrasiłeś to moim nazwiskiem - to czuję się trochę odpowiedzialny ;-))) Rzecz niezwykle mało użyteczna ;-))) no ale wreszcie losuje rzeczywiście przypadkowy zestaw rekordów, a nie jak do tej pory, gdy dawało dokładnie to samo za każdym PIERWSZYM wywołaniem po otwarciu bazy. Poprawka tyczy także tego sposobu, który podał Ashish (głównie zresztą na jego rozwiązaniu - choć błędnym - wzorowana) (Link do wymienionej strony Ashish'a to: www.mvps.org/access) Kwerenda:
SELECT TOP 10 * FROM tabela1
ORDER BY knRnd([ID]);
Moduł:
Function knRnd(arg) As Single
  Static boo As Integer
     If boo = False Then
        Randomize
        boo = True
     End if
     knRnd = Rnd
End Function