4. Jak wykonać kwerendę załączoną?

Kwerenda załączona to pojęcie wymyślone przeze mnie. Ale jeśli zbudujemy kwerendę, która będzie bezpośrednio odwoływała się do tabeli w innym pliku bazy, to przez analogię do tabel załączonych, można taką kwerendę nazwać kwerendą załączoną.

Przykładowa kwerenda załączona wygląda tak:

SELECT * FROM [C:\Bazy\Db1.mdb].Tabela1;

Kwerendy załączone niekiedy są wygodniejsze i prostsze w użyciu, niż tabele załączone. Zwłaszcza, gdy chcemy w kodzie odwoływać się sekwencyjnie do wielu baz.

K. P.