5. Jak wywoływać kwerendy parametryczne?

Gdy wywołujemy kwerendy parametryczne metodą Execute lub OpenRecordset najczęściej widzimy następujący komunikat:

Błąd wykonania '3061': Za mało parametrów. Oczekiwano 2.

Jak sobie radzić z tym komunikatem? Opis tutaj.