9. Checkboxy w kwerendzie dla pól tekstowych?!

Przyznaje, zagadnienie jest trochę dziwne, a o jego przydatności lepiej się nie rozwodzić ;-)
W każdym razie warto zauważyć, że pola z checkboxami można definiować w kwerendzie nie tylko dla pól Tak/Nie, ale także dla pól tekstowych, liczbowych. Wprawdzie nie można tego ustawić w interfejsie Accessa, ale wystarczy taki prosty zabieg w kodzie VBA:
CurrentDb.QueryDefs("Kwerenda1").Fields("Pole1").Properties("DisplayControl")=106

Od tej pory za pomocą checkboxów będziemy mogli do pól tekstowych w tej kwerendzie jednym kliknięciem wpisywać -1 lub 0.

Ale fajne ;-D)))
K.P.