1. Jak zapisać formularz jako raport w Accessie 97?

W Accessie 97 usunięto tę opcję z menu. Aby zapisać formularz jako raport trzeba podswietlić go w oknie bazy danych i klikn±ć na nim prawym przyciskiem myszy - rozwinie się odpowiednie menu kontekstowe, z którego należy wybrać potrzebn± opcję.