Warsztat Warsztat 2 Warsztat 3 Warsztat 4 Anti-FAQ Str. Główna O witrynie Strona znajduje się na www.vis.pl
      
    ID    
Anti-FAQ: Kod VBA
34 Jak przekonwertować obrazek w formacie gif, jpg, ico, wmf, emf do bmp?
33 Jak odczytać datę z serwera?
32 Pid2Hwnd(), czyli jak z identyfikatora instancji Pid uzyskać uchwyt okna Hwnd?
31 ObjPtr() w dugą stronę.... czyli jak ze wskaźnika odtworzyć zmienną obiektową?
30 Funkcja do sprawdzania poprawności sumy kontrolnej w kodach kreskowych.
29 Jak wysłać SMS z Accessa?
28 Jak w kodzie zaczekać na zamknięcie formularza?
27 Obsługa systemowego schowka w Accessie
26 Semafory w Access97
25 Słownie złotych (z dodatkowymi opcjami)
24 Jak kodzie VBA pobrać plik z internetu i zapisać do na dysku lokalnym?
23 Jak korzystać z plików ini?
22 Jak odwrócić (odczytać wspak) string?
21 Jak sprawdzić poprawność NIP, PESEL i REGON?
20 Jak sprawdzić poprawność numeru NIP?
19 Jak sprawdzić poprawność nowego numeru rachunku bankowego NRB?
18 Jak z ustawień regionalnych odczytać znak separatora dziesiętnego?
17 Jak wyeksportować "recordset" do Excela?
16 Okna dialogowe Otwórz/Zapisz plik, Otwórz katalog z użyciem klasy WizHook.
15 Tajemnicza klasa WizHook. Ukryte możliwości Accessa.
14 Jak zrobić InputBox z maską wprowadzania Password: **** ?
13 Jak włączyć/wyłączyć pełne przeciąganie okna?
12 Funkcja InputBox - jak wykryć, że naciśnięto Anuluj?
11 Zamiana liczb arabskich na rzymskie.
10 Jak uzyskać cześć ułamkową liczby?
9 Jak zaszyfrować hasło?
8 Jak w Accessie 97 zaokrąglić liczbę do n cyfr po przecinku?
7 Funkcja Environ ...i wszystko jasne!
6 Jak zamienić liczbę dziesiętną na postać heksadecymalną i odwrotnie?
5 Jak zamienić liczbę dziesiętną na postać dwójkową i odwrotnie?
4 Jak zamienić twipy na piksele i odwrotnie?
3 Jak sprawdzić, czy rok jest przestępny?
2 Jak wyliczyć datę poniedziałku na podstawie roku i tygodnia?
1 Jak wyliczyć ostatni poniedzialek z daty?
(Nowy)