1. Jak wyliczyć ostatni poniedzialek z daty?

'Funkcja zwraca ostatni poniedziałek,
'dla podanej daty
Public Function Pn(D As Date) As Date
On Error Resume Next
Dim dt As Byte
    dt = WeekDay(D, vbMonday)
    Pn = D - dt + 1
End Function

K. P.