2. Jak wyliczyć datę poniedziałku na podstawie roku i tygodnia?

'Jeśli znamy rok (Rok) i numer tygodnia (NrT),
'to możemy obliczyć datę poniedziałku 
'w następujący sposób:

=Pn(DateSerial(Rok, 1, 1) + (NrT - 1) * 7)

'Funkcja Pn zwraca datę poniedziałku
'dla wybranego tygodnia
Public Function Pn(D As Date) As Date
On Error Resume Next
Dim dt As Byte
    dt = WeekDay(D, vbMonday)
    Pn = D - dt + 1
End Function

K. P.