3. Jak sprawdzić, czy rok jest przestępny?

Poniższe wyrażenie zwraca TRUE, jeśli podany Rok jest przestępny oraz zwraca FALSE w przeciwnym przypadku.

=(Month(DateSerial(Rok, 2, 29)) = 2)

Uzupełnienie: Korzystając z tego, że w funkcja DateSerial potrafi wyliczyć prawidłową datę nawet w przypadku dowolnych, także ujemnych składników, możemy w podobny sposób określać niektóre inne elementy kalendarza. Oto jak można wyliczyć datę ostatniego dnia miesiąca:

=DateSerial(Rok, Miesiac + 1, 0)

K. P.