6. Jak zamienić liczbę dziesiętną na postać heksadecymalną i odwrotnie?

Liczbę dziesiętną można wyświetlić w postaci heksadecymalnej (szesnastkowej) za pomocą funkcji:

=Hex(lngLiczba)

Postać szesnastkową liczby można zamienić na jej wartość dziesiętną, za pomocą następującej funkcji:

'Sposób 1. 
'Podał Raphael Posmyk (raphael.posmyk@komm-kontroll.de)
Function Hex2Dec&(strHex$)
Dim strC$ '-- Znak
Dim intA% '-- Wartosc znaku
Dim lngS& '-- Suma
  While Len(strHex) > 0
    strC = Left(strHex, 1)
    If IsNumeric(strC) Then
      intA = Val(strC)
    Else
      intA = Asc(UCase(strC)) - 55
    End If
    lngS = lngS + (intA * 16 ^ (Len(strHex) - 1))
    strHex = Right(strHex, Len(strHex) - 1)
  Wend
Hex2Dec = lngS
End Function'Sposób 2 (!!!). 
'Podał Krzysztof Naworyta (k.naworyta@datacomp.com.pl)
=CLng("&H" & TwojHex)
'(Trudno nie zgodzić się z komentarzem Krzysztofa Czyryło, że
'prostota tego rozwiązania jest urzekająca.)

Oto przykłady użycia wymienionych funkcji:

=Hex(234)
'zwraca string EA=Hex2Dec("EA") 'lub
=CLng("&H" & "EA")
'zwraca liczbę 234