8. Jak w Accessie 97 zaokrąglić liczbę do n cyfr po przecinku?

Na początku ustalmy, wg jakich zasad chcemy zaokrąglać. Dla mnie prawidłową metodą zaokrąglania jest ta, którą pamiętam z matematyki, czyli 0..4 zaokrąglamy w dół, a 5..9 w górę.
Powyższa metoda jest jednak niedokładna.
Zaokr(2.035, 2) daje 2.04
Zaokr(1.035, 2) daje 1.03 <- powinno być 1.04
Zaokr1(2.035, 2) daje 2.04
Zaokr1(1.035, 2) daje 1.04 <- OK
Funkcja Zaokr2 także zwraca dokładne wyniki i ma jeszcze jedną unikalną zaletę. Obsługuje niemal dowolnie duże liczby, bo analizuje je znakowo. Powyższa funkcja zaokrągla zawsze do 2 miejsc po przecinku.
Z(2.035) daje 2.04
Z(1.035) daje 1.04 <- OK

K. P.