10. Jak uzyskać cześć ułamkową liczby?

Public Function CzescDzies (L) As Double

	CzescDzies = CDec(L) - Int(L)

End Function
Nie należy stosować wyrażenia x - Int(x), bo uzyskane wyniki mogą być błędne, np.
10.1 - Int(10.1) zamiast 0.1 zwróci wartość 9.99999999999996E-02

K. P.