21. Jak sprawdzić poprawność NIP, PESEL i REGON?

'Funkcje testujące poprawnośc wprowadzanych danych
'(c) 2004 J. Byszewski

Option Compare Database
Option Explicit

'Kontrola poprawności NIP
Public Function IsNIP(ByVal NrNIP As String) As Boolean
Dim LK, SK As Long
Dim NIP, Tmp As String
Dim i As Integer
Dim l(9), W(9) As Byte
Dim B As Byte
'Tablica wag
IsNIP = False
On Error GoTo Err_
W(1) = 6: W(2) = 5: W(3) = 7: W(4) = 2: W(5) = 3
W(6) = 4: W(7) = 5: W(8) = 6: W(9) = 7
'Konwersja
Tmp = CStr(NrNIP)
For i = 1 To Len(Tmp)
  B = Asc(Mid(Tmp, i, 1))
  If B > 47 And B < 57 Then NIP = NIP + Chr(B)
Next i
'Długość NIPu
If Len(NIP) <> 10 Then Exit Function
'Kontrola poprawności
LK = CByte(Val(Right(NIP, 1)))
SK = 0
For i = 1 To 9
  l(i) = CByte(Val(Mid(NIP, i, 1)))
  SK = SK + l(i) * W(i)
Next
SK = SK Mod 11
If SK = LK Then IsNIP = True
Err_:
End Function

'Kontrola poprawności PESEL
Public Function IsPESEL(ByVal NrPESEL As String) As Boolean
Dim LK, SK As Long
Dim PESEL, Tmp As String
Dim i As Integer
Dim l(10), W(10) As Byte
Dim B As Byte
'Tablica wag
IsPESEL = False
On Error GoTo Err_
W(1) = 1: W(2) = 3: W(3) = 7: W(4) = 9: W(5) = 1
W(6) = 3: W(7) = 7: W(8) = 9: W(9) = 1: W(10) = 3

'Konwersja
Tmp = CStr(NrPESEL)
For i = 1 To Len(Tmp)
  B = Asc(Mid(Tmp, i, 1))
  If B > 47 And B < 57 Then PESEL = PESEL + Chr(B)
Next i
'Długość PESELu
If Len(PESEL) <> 11 Then Exit Function
'Kontrola poprawności
LK = CByte(Val(Right(PESEL, 1)))
SK = 0
For i = 1 To 10
  l(i) = CByte(Val(Mid(PESEL, i, 1)))
  SK = SK + l(i) * W(i)
Next
SK = (10 - (SK Mod 10)) Mod 10
If SK = LK Then IsPESEL = True
Err_:
End Function

'Kontrola poprawności REGON
Public Function IsREGON(ByVal NrREGON As Variant) As Boolean
Dim LK, SK As Long
Dim REGON, Tmp As String
Dim i As Integer
Dim l(8), W(8) As Byte
Dim B As Byte
'Tablica wag
IsREGON = False
On Error GoTo Err_
W(1) = 8: W(2) = 9: W(3) = 2: W(4) = 3
W(5) = 4: W(6) = 5: W(7) = 6: W(8) = 7

'Konwersja
Tmp = CStr(NrREGON)
For i = 1 To Len(Tmp)
  B = Asc(Mid(Tmp, i, 1))
  If B > 47 And B < 57 Then REGON = REGON + Chr(B)
Next i
'Długość PESELu
If Len(REGON) <> 9 Then Exit Function
'Kontrola poprawności
LK = CByte(Val(Right(REGON, 1)))
SK = 0
For i = 1 To 8
  l(i) = CByte(Val(Mid(REGON, i, 1)))
  SK = SK + l(i) * W(i)
Next
SK = (SK Mod 11) Mod 10
If SK = LK Then IsREGON = True
Err_:
End Function

Na koniec zamieszczam uwagę, którą przysłał zbiniek@go2.pl:

Witam!

Przeglądając Twoje kody dotyczące numeru Pesel, NIP i Regon zauważyłem, ze tkwi w nich malutki błąd. Otóż warunek:

If B > 47 And B < 57 Then PESEL = PESEL + Chr(B) wg mnie powinien byc taki:
If B > 47 And B < 58 Then PESEL = PESEL + Chr(B).
Analogicznie dla reszty numerów.
Co prawda w Accessie nie programuje, ale jakiś czas pisze programiki w Excelu i właśnie tam te kody przetestowałem. Znak 57 to "9", wiec chyba ten też powinien być brany pod uwagę. Wydaje mi się, ze i w Accessie i w Excelu kody ASCII znaków są te same.
pzdr

zbiniek@go2.pl