22. Jak odwrócić (odczytać wspak) string?

Należy użyć funkcji StrReverse().

Przykład:
StrReverse("Ala ma kota")

Zwraca: "atok am alA"

---
(Funkcja StrReverse jest dostępna w Access 2000)

K. P.