27. Obsługa systemowego schowka w Accessie.

Rozwiązanie podał Jerzy Gebler:

Clipboard.txt
Moduł do kopiowania danych poprzez clipboard - czasami bardzo użyteczna rzecz (nie mojego autorstwa, znaleziony w internecie).

Jerzy Gebler