34. Jak przekonwertować obrazek w formacie gif, jpg, ico, wmf, emf do bmp?

Access umożliwia wykonanie takiej konwersji w bardzo prosty sposób. Oto kod VBA, który to robi:
'Przykład dotyczy pliku gif, ale w ten sam sposób 
'postępujemy z formatami jpg, ico, wmf i emf.
Dim p As Object
    Set p = LoadPicture("C:\Obrazki\Image1.gif") 'Wczytujemy plik źródłowy (gif, jpg, ico, wmf, emf)
    SavePicture p, "C:\Obrazki\Image1.bmp"       'Zapisujemy plik w formacie bmp
K.P.