Warsztat 2: Własny pasek postępu.

Pasek.zip
Autor: Dobek Kmiecik
Baza w formacie MsAccess 97 
38kB, 17-02-2002

Opis problemu:

Nie zawsze paski postępu uzyskiwane za pomocą funkcji SysCmd są wystarczające do naszych potrzeb.

Rozwiązanie:

Rozwiązanie, które pozwala na uzyskanie paska postępu z dodatkowymi opcjami przedstawił Dobek Kmiecik.
Przykład Pasek.zip zawiera wspomniane rozwiązanie.