Warsztat 2: Drag & Drop - przeciąganie kolumn na formularzu ciągłym.

DragColumn.zip
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 97 
65kB, 13-05-2002

Opis problemu:

Formularz ciągły ma jedną dość kłopotliwą niedogodność. Nie można zmieniać szerokości kolumn ani ich kolejności.

Rozwiązanie:

Program DragColumn.zip rozwiązuje ten problem za pomocą wygodnego w użyciu mechanizmu Drag & Drop. Symulowane są wszystkie podstawowe elementy Drag & Drop:

Program przedstawia dwa sposoby na zmianę kursora myszki:

W programie, plik z kursorem zapisany jest w tabeli ADM_SetIcon. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, plik jest odczytywany z tabeli i kopiowany na dysk do katalogu TEMP. Ten sam plik (o nazwie ~AccDrag.ico) wykorzystywany jest do załadowania kształtu kursora oraz do ustawienia ikonki dla aplikacji.

Aby zastosować przykład w swojej aplikacji, należy przekopiować odpowiednie procedury zdarzeń, dostosowując je do swoich potrzeb.

Krzysztof Pozorek