Warsztat 2: Zmiana kształtu kursora na własny, detekcja wyjścia myszki poza obszar elementu.

AniCur.zip
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 97
77kB, 16-05-2002

Opis problemu:

Nie zawsze standardowe kursory w Accessie są wystarczające do naszych potrzeb (np. w symulacjach Drag & Drop).

Rozwiązanie:

Odpowiedzią na te pytania jest program AniCur.zip, który w kolejnych przykładach omawia wybrane metody realizacji tych zadań. Szczegółowe problemy i pułapki, a także niektóre inne zagadnienia są omówione w komentarzach wewnątrz programu. Należy rozpakować archiwum ze strukturą katalogów, tak, żeby w katalogu bazy powstał podkatalog Kursory z zawartymi tam plikami *.CUR i *.ANI. Można także utworzyć ten katalog samodzielnie i ręcznie skopiować tam potrzebne pliki.

Krzysztof Pozorek