Warsztat 2: Drag & Drop - linia podziału.

LiniaPodz.zip
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 97
32kB, 17-05-2002

Opis problemu:

W niektórych programach można zauważyć linię podziału, która pozwala zmieniać rozmiar sekcji okna. Jest to bardzo wygodne, bo możemy dopasować wielkość sekcji do ilości danych. Niestety, Access nie udostępnia nam takiego mechanizmu. A skoro go nie ma..., to czy moglibyśmy zbudować go sami?

Rozwiązanie:

Tak, to zadanie akurat nadaje się na stronę o sztuczkach i chwytach. Program LiniaPodz.zip zawiera realizacje poziomej linii podziału, zmieniającej rozmiary sekcji formularza. W zależności od ilości danych podformularzu, można zmieniać rozmiary sekcji. Rozwiązanie zrealizowane jest w konwencji Drag & Drop.

Krzysztof Pozorek