Warsztat 2: Jak wysłać do Excela dane, w postaci animowanego wykresu?

AniExcel.zip
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 97
31kB, 18-05-2002

Opis problemu:

Gdy zachodzi potrzeba wysłania danych z Accessa do Excela, zwykle piszemy:

DoCmd.OutputTo acOutputTable, "Tabela1", "MicrosoftExcel(*.xls)", "", True, ""

i po kłopocie. Jednak niekiedy to nie wystarcza. Czy można wysłac dane z accessowej tabeli do Excela w postaci np. wykresu?

Rozwiązanie:

Tak, Access pozwala na sterowanie niemal wszystkimi elementami Excela poprzez mechanizmy automatyzacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy nasze dane wyświetlili w Excelu w postaci gotowego wykresu, w dodatku może to być nawet wykres animowany. Przykład AniExcel.zip pokazuje jak to zrobić w praktyce.

Krzysztof Pozorek