Warsztat 2: Pamiętanie ostatnich wpisów w polu kombi, filtrowanie z użyciem BuildCriteria.

WpisyCmb.zip
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 97
30kB, 12-06-2002

Opis problemu:

Przyzwyczailiśmy się już, że niektóre programy, zwłaszcza przeglądarki internetowe pamiętają nasze ostatnie wpisy. Upraszcza to ponowne wyszukiwanie informacji, z których często korzystamy. Niestety Access nie posiada takiej opcji.

W takim razie pojawia się pytanie: Jak to zrobić samemu?

Rozwiązanie:

Wykorzystamy tabelę pomocniczą, w której będziemy zapamiętywać historię naszych wpisów oraz dla porządku kasować stare dane. Gotowy przykład zawarty jest w pliku WpisyCmb.zip.

Po rozpakowaniu wymienionego archiwum otrzymamy bazę, która oprócz pamiętania ostatnich wpisów, przedstawia inne zagadnienie, warte oddzielnego omówienia. Chodzi o metodę filtrowania danych, z wykorzystaniem funkcji BuildCriteria. Wydaje się, że ten sposób jest rzadko używany w budowie własnych okien do zakładania filtrów, a przecież daje zupełnie wyjątkowe możliwości - niemal takie, jak sam graficzny interfejs do projektowania kwerend w Accessie. Jednak nasze okno może być znacznie prostsze w obsłudze dla użytkownika.

Krzysztof Pozorek