Warsztat 2: Własne przyciski nawigacyjne.

Nawigator.zip
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 97
18kB, 28-10-2002

Opis problemu:

Zdarza się, że standardowe przyciski nawigacyjne formularza są zwyczajnie za małe do naszych potrzeb, nie odpowiadają kolorem lub położeniem - koniecznie na dole formularza. Bywa też, że chcemy mieć większą kontrolę nad przełączaniem rekordów. Zdarzenie Form_Current wykonuje się dopiero po przejściu do nowego rekordu, a co, jeśli chcielibyśmy wykonać jakąś akcję jeszcze w starym rekordzie, przed zmianą? Standardowe przyciski nawigacyjne nam tego nie umożliwiają.

Rozwiązanie:

Rozwiązaniem problemu jest zbudowanie własnego systemu sterowania rekordami na formularzu. Przykład Nawigator.zip pokazuje jak wykonać własne przyciski nawigacyjne w praktyce.

Krzysztof Pozorek