Warsztat 2: Formant Karta z przyciskami u góry, u dołu lub z boku.

Karta2k.zip
Autor: Krzysztof Naworyta
Baza w formacie MsAccess 2000
30kB, 24-11-2002

Opis problemu:

Formant Karta jest bardzo wygodny w użyciu i chętnie stosowany. Jednak pozwala on rozmieszczać zakładki wyłącznie na górze, co nie zawsze jest najwłaściwsze dla naszych potrzeb.

Rozwiązanie:

Krzysztof Naworyta przygotował program, który pokazuje jak umieścić zakładki u dołu, z lewej lub z prawej strony formantu Karta. Wprawdzie nie możemy zmienić samej kontrolki, tak żeby zmienić położenie zakładek, ale możemy dodać obok niej przyciski lub etykiety, które będą podobne do zakładek oryginalnych. A co najważniejsze ich funkcjonalne działanie będzie identyczne.

Krzysztof zauważył podobieństwo między formantem Karta i formantem Grupa opcji. Wybór opcji może stanowić jednoczesne przełączenie na właściwą kartę za pomocą podstawienia:

Me.Karta0 = Me.GrupaOpcji0

Warto zwrócić uwagę, że zakładki dolne i boczne to po prostu przyciski i ich etykiety. Pozwala to wykorzystać ten sam kod, bo przecież kliknięcie przycisku lub jego etykiety wywołuje tą samą procedurę zdarzenia Polecenie0_Click() dla przycisku.