Warsztat 2: Kalendarzyk bez ActiveX.

Kalendarz.zip
Autor: Leszek Głowala (lglowala@interia.pl)
Baza w formacie MsAccess 97
82kB, 06-08-2003

DatePicker.zip
Autor: Mariusz Sankowski (sanmar@go2.pl)
Baza w formacie MsAccess 97
43kB, 04-08-2003

DatePicker_v11.zip
Autor: Mariusz Sankowski (sanmar@go2.pl)
Baza w formacie MsAccess 97
63kB, 20-08-2003

Opis problemu:

Jak zrobić kalendarzyk w Accessie, żeby nie wymagał instalacji kontrolek ActiveX?

Kontrolka kalendarzyka to fajna rzecz, jednak przecież nasz program powinien działać nie tylko na naszym komputerze, ale także na komputerze użytkownika. A tam oczywiście tej kontrolki nie ma - bo niby dlaczego ma być, skoro nie instaluje się ona razem z Accessem.

Rozwiązanie:

Wymienione wyżej programy przedstawiają sposób wykonania kalendarzyka bez korzystania z kontrolek ActiveX. Unikamy w ten sposób problemów z instalacja tych komponentów na komputerze użytkownika(!)