Warsztat 4: Raport ze zmienną liczbą i kolejnością kolumn.

RapPrzest.zip
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 2000
57kB, 12-08-2008

Opis problemu:

Co zrobić, gdy dostaniemy zadanie zmieścić na raporcie kilkanaście (a może kilkadziesiąt ;-) kolumn, a już na pierwszy rzut oka widać, ze zmieści sie tam najwyżej kilka?

Często Access jest następnym krokiem, gdy system zaczyna wykraczać poza możliwości Excela, dlatego użytkownicy nadal patrzą excelowo i dla nich ilość kolumn na zestawieniu nie stanowi problemu. Jak zatem radzić sobie z nadmierną ilością kolumn w ograniczonym pod tym względem accessowym raporcie?

Rozwiązanie:

Dobrym rozwiązaniem wydaje się dać użytkownikowi możliwość wyboru kilku dowolnych kolumn spośród wszystkich dostępnych. Zwykle przecież nie potrzebuje on oglądać masy pól jednocześnie - wystarczą te dane, które w danej sytuacji potrzebuje, a w sytuacji szczególnej zrobi sobie kilka raportów.

Prezentowany przykład pokazuje jak w wygodny sposób wybrać zestaw kolumn do wydruku. Dodatkowo mechanizm Drag&Drop (w panelu definiującym wygląd raportu) pozwala dowolnie zmieniać kolejność kolumn na raporcie.

K.P.