Warsztat 4: Załączanie tabel.

Zalacz.zip
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 2003
29kB, 27-03-2009

Opis:

 

Problem nie znalazł się dotąd na mojej stronie, bo jest dość typowy i opisany w helpie pod hasłem RefreshLink. Jednak dla mniej zaawansowanych użytkowników niniejszy przykład może  być cenną ilustracja, jak taki mechanizm wykonać w praktyce.

K.P.