Warsztat: Funkcja do zamiany liczby na słownie złotych.

Slownie3.zip
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 97 
13kB, 04-06-2000
Royally Free

Opis problemu:

Niektóre dokumenty (np. faktura) wymagają aby kwota była podana słownie. Access nie posiada funkcji do zamiany kwoty zapisanej liczbowo na postać słowną, musimy taką funkcję napisać sami.

Rozwiązanie:

Program Slownie3 zawiera procedurę do zamiany liczby na słownie złotych. Przykład obsługuje szeroki zakres kwot, także ujemnych, sprawdza się w boju od ponad roku.

Krzysztof Pozorek

P.S. Patrz także slownie.txt w dziale Anti-FAQ (Kod VBA).