Warsztat: Programowa zmiana rozdzielczości monitora.
ChgResol.zip (30kB)
Baza w formacie MsAccess 97
Przykład pochodzi ze strony: http://www.pathcom.com/~crosu/
Ci, którzy wolą ściągnąć ten plik z mojego archiwum, mogą kliknąć tutaj.

Opis problemu:

Access nie posiada wbudowanych mechanizmów, które by automatycznie skalowały elementy na formularzu, zachowując ten sam rozmiar na ekranie przy różnych rozdzielczościach monitora.

Rozwiązanie:

Skoro nie można dostosować formularza do rozdzielczości, to dostosujmy... rozdzielczość do formularza(!). Przykład ChgResol.zip pokazuje, jak można programowo zmienić rozdzielczość monitora. Następuje faktyczne przełączenie trybu pracy monitora, bez użycia zakładki Ekran w Panelu Sterowania.

Uwaga, przy korzystaniu z tego programu zaleca się ostrożność, bo przełączenie rozdzielczości jest bezwarunkowe, nawet jeśli Twój monitor nie obsługuje wybranego trybu. Co się wtedy może stać? Zwykle niewiele - restart komputera w trybie VGA i ręczne odtworzenie poprzednich ustawień, ale jeśli masz pecha, możesz nawet uszkodzić monitor.