Warsztat: Funkcje do wyświetlania plików JPG i GIF.
LoadJpegGif.zip (147kB)
Baza w formacie MsAccess 97
Przykład pochodzi ze strony: http://www.lebans.com/loadjpeggif.htm
Ci, którzy wolą ściągnąć ten plik z mojego archiwum, mogą kliknąć tutaj.

Opis problemu:

'Czysty' Access (bez dodatkowych bibliotek) nie potrafi wyświetlić plików JPG ani GIF. Dopiero instalacja odpowiednich filtrów graficznych, kontrolek OCX lub właściwych dla danego formatu programów graficznych rejestruje w systemie odpowiednie biblioteki, które Access wykorzystuje do wyświetlania tych plików.

Dopóki dotyczy to Twojego komputera, to zwykle można go odpowiednio skonfigurować i po kłopocie. Gorzej, gdy piszesz bazę, która ma pracować na innych komputerach niż Twój. Wtedy praktycznie nie możesz liczyć na to, że są tam zainstalowane wszystkie te dodatkowe biblioteki, potrzebne do wyświetlenia plików JPG lub GIF.

Rozwiązanie:

Program LoadJpegGif.zip zawiera funkcje, które pozwalają wyświetlać pliki JPG i GIF na każdym komputerze, bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych filtrów graficznych.