Warsztat: Jak zapisać OLE na dysk w postaci pliku?

SaveOLEtoBitmapver1.zip (62kB)
Baza w formacie MsAccess 97
Przykład pochodzi ze strony: http://www.lebans.com/oletodisk.htm
Ci, którzy wolą ściągnąć ten plik z mojego archiwum, mogą kliknąć tutaj.

CreateBitmapFromPictureData.zip (247kB)
Baza w formacie MsAccess 97
Przykład pochodzi ze strony: http://www.lebans.com/oletodisk.htm
Ci, którzy wolą ściągnąć ten plik z mojego archiwum, mogą kliknąć tutaj.

Opis problemu:

Czasem zdarza się, że potrzebujemy razem z naszą aplikacją rozprowadzić kilka dodatkowych plików. Na pewno wygodniej byłoby umieścić potrzebne pliki w tabeli jako OLE, niż rozprowadzać je 'luzem'.

W Accessie łatwo się wstawia pliki do pól typu OLE. Ale jak je potem stamtąd wydobyć i zapisać w postaci pliku na dysku? Oto jest pytanie...

Rozwiązanie:

Program SaveOLEtoBitmapver1.zip zawiera funkcje potrzebne do zapisania obiektu OLE w postaci pliku dyskowego.

Program CreateBitmapFromPictureData.zip zawiera funkcje potrzebne do skopiowania obrazka z formularza do pliku.