Warsztat: Kwerenda krzyżowa, którą można edytować

Cross03.zip
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 97 
29kB, 29-04-2001
Royally Free

Opis problemu:

Kwerenda krzyżowa ma wiele zalet i jedną wadę: Nie można jej edytować.

Rozwiązanie:

Niestety w ogólności kwerenda krzyżowa zawiera dane zagregowane, dlatego w takim przypadku edycja takiej kwerendy jest fizycznie niemożliwa.

Jednak często nie chcemy tam nic agregować, a tylko wyświetlić dane z tabeli w bardziej przejrzystej postaci. W tym przypadku nie ma powodów, żeby nie można było tych danych edytować. Baza Cross03.zip pokazuje jak można w praktyce zrealizować taką edytowalna kwerendę krzyżową.

Uwaga: Przedstawiona w programie metoda jest jedynie pomysłem, zgodnie z tytułem działu "Warsztat". W rzeczywistej realizacji należy dołożyć obsługę błędów i jakieś mechanizmy kontroli wykonywanych operacji.

Krzysztof Pozorek