Warsztat: Autorozwijanie w polu tekstowym, dynamiczne filtrowanie i wyszukiwanie

AutoExp.zip
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 97
37kB, 18-06-2001
Royally Free

Opis problemu:

1. Pole tekstowe - w przeciwieństwie do pola kombi - nie posiada wbudowanej cechy Autorozwijanie (AutoExpand). To bardzo przydatna właściwość, ale nie zawsze pole kombi ładnie wygląda (np. na formularzu ciągłym). Czy możemy sami wykonać autorozwijanie w zwykłym polu tekstowym?

2. Jak zrobić automatyczne wybieranie szukanych rekordów w trakcie pisania warunku, a nie dopiero po naciśnięciu SZUKAJ lub FILTRUJ?

Rozwiązanie:

Przykład AutoExp.zip pokazuje jak programowo uzyskać efekt autorozwijania w polu tekstowym. W programie wykorzystuje się właściwość Text, zarówno do realizacji autorozwijania, jak też do dynamicznego wyszukiwania i filtrowania rekordów.

Krzysztof Pozorek