Warsztat: Przeglądarka obrazków na formularzu ciągłym.

FPic.zip
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 97
195kB, 31-07-2001
Royally Free
FPic001.zip
jw. z uzupełnieniami Krzysztofa Naworyty

Opis problemu:

Formularz ciągły nie pozwala na niezależne ustawianie właściwości formantów dla każdego rekordu. W efekcie każda zmiana koloru tła lub np. właściwości Picture formantu Obraz w dowolnym rekordzie - powoduje, że nasza zmiana widoczna jest dla wszystkich rekordów, co oczywiście nie odpowiada naszym zamysłom. Jak sobie z tym radzić?

Rozwiązanie:

Przykład FPic.zip przedstawia sposób, który umożliwia uzyskanie efektu niezależnego ustawiania właściwości formantów (w tym przypadku chodzi o formant Obraz i jego właściwość Picture) dla poszczególnych rekordów. Jednak mimo, że 'wygląd zewnętrzny' formularza w niniejszym przykładzie jest zbliżony do formularza ciągłego, to zasada działania jest inna i opiera się na wykorzystaniu podformularzy. Ilość podformularzy jest równa ilości obrazków, które chcemy jednocześnie wyświetlać na ekranie.

Spakowany plik zawiera program FPic.mdb oraz kilka przykładowych plików BMP, które należy umieścić w jednym katalogu.

Przykład FPic001.zip jest poprawioną wersją programu. Krzysztof Naworyta zaproponował metodę, która eliminuje wpływ 'dziur' w autonumerze na pracę programu.

Krzysztof Pozorek