Warsztat: Wykonanie z poziomu Accessa skrótu na pulpicie do bieżącej bazy

Lnk.zip
Przykład opracowano na podstawie: http://www.mvps.org/vbnet/
Baza w formacie MsAccess 97
28kB, 14-05-2001

Opis problemu:

Programy instalacyjne często tworzą skróty do plików. Czy taki skrót możemy zrobić sami z poziomu Accessa?

Rozwiązanie:

Przykład Lnk.zip pokazuje jak z poziomu Accessa wykonać skrót na pulpicie do bieżącej bazy.

Krzysztof Pozorek