Warsztat: Wykonanie w Accessie skrótu z dowolnš ikonkš, katalogiem itp. - metoda 2.

DDE_Lnk.zip
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 97
41kB, 10-09-2001
Royally Free

Opis problemu:

Jak z poziomu Accessa wykonać skrót do pliku, dać odpowiednią ikonkę, ustawić właściwy katalog roboczy, określić klawisze dostępu itd. oraz, żeby jeszcze wystarczył do tego czysty Access zainstalowany na czystym Windows?

Rozwiązanie:

Proponowany przeze mnie przykład DDE_Lnk.zip pozwala utworzyć skrótu do pliku oraz określić następujące właściwości:

 • lokalizację
 • nazwę skrótu
 • plik wykonywalny oraz listę parametrów
 • katalog roboczy
 • ikonkę
 • kombinację klawiszy dostępu.

  Ikonkę można określić na dwa sposoby: wskazując plik ICO lub wskazując numer ikonki w pliku wykonywalnym EXE lub bibliotece DLL.

  Opisana metoda szczególnie dobrze nadaje się tworzenia skrótów w menu Start/Programy i wykorzystuje komunikację poprzez DDE. Nie ma poleceń DDE, które potrafią umieścić skrót w dowolnym katalogu, jednak prezentowany program potrafi to zrobić korzystając - jak przystało na witrynę Sztuczki i chwyty - z tytułowych 'sztuczek'.

  Krzysztof Pozorek