Warsztat: Defragmentacja bazy zabezpieczonej hasłem, z której pochodzą tabele załączone.

BraDefr.zip
Autor: Zbigniew Bratko (brazby@poczta.onet.pl)
Baza w formacie MsAccess 97
86kB, 1 października 2001

Opis problemu:

Access nie pozwala dokonać defragmentacji bazy, która jest w użyciu, nawet jeżeli tylko my w danej chwili  z niej korzystamy. 

Rozwiązanie:

Rozwiązanie przysłał Zbigniew Bratko. Sposób Zbigniewa polega na zamknięciu wszystkich obiektów i odłączeniu tabel, a po zakończonej defragmentacji ich ponownym załączeniu (wg moich prób odłączenie tabel nie jest konieczne po zamknięciu wszystkich obiektów, ale sam sposób operowania na tabelach załączonych ma wartość dydaktyczną). Aplikacja jest dobrą ilustracją także kilku innych zagadnień. Oto one:

  1. Utworzenie własnego menu (bez dezaktywowania menu),
  2. Systemowy wskaźnik zaawansowania,
  3. Własny wskaźnik zaawansowania,
  4. Defragmentacja i naprawa bieżącej bazy.
  5. Defragmentacja zabezpieczonej hasłem bazy Dane.mdb, z której pochodzą tabele dołączone, bez konieczności zamykania bieżącej bazy.