Warsztat 3: Standardowe okna dialogowe w Accessie (zapisz i otwórz plik).
Pliki97_wer2.zip
Autor: Krystian Płoszczyński Alias Christie
Baza w formacie MsAccess 97
23kB, 24-03-2000

Pliki97_kn.zip
Autor: Krzysztof Naworyta
Baza w formacie MsAccess 97
Poprawiono tryb otwierania Save, dodano kolejne właściwości, rozszerzające możliwości wyświetlania okna dialogowego, z wyborem folderu i multiwyborem włącznie
44kB, 13-03-2005

Opis problemu:

Access w wersji 97 nie ma wbudowanych okienek dialogowych typu Otwórz plik. Jak je wykonać samemu?

Rozwiązanie:

Metoda jest znana i dość popularna. Przypominam program napisany przez Christie, który jednak został uzupełniony erratą. Oto poprawka Filipa Rembiałkowskiego (filip@kolmet.com.pl):

'Znalazłem błąd w module klasy File OpenSaveAccess:
'poniższa procedura "padała" gdy nazwa pliku nie zawierała kropki
'oto poprawiona wersja:
Private Sub kpsReturn(of As KPT_OFFICEGETFILENAMEINFO)
  sFullFileName = kpfStFromSz(of.szFile)
  If sFullFileName <> "" Then
    sFilePath = kpfPathParts(sFullFileName).sFolder
    sFileName = kpfPathParts(sFullFileName).sFile
    If InStr(sFileName, ".") Then 
        sShortFileName = Mid(sFileName, 1, InStr(sFileName, ".") - 1)
    Else
        sShortFileName = sFileName
    End If
    sFileExtension = Mid(sFullFileName, Len(sFilePath) + Len(sShortFileName) + 2, Len(sFullFileName))
  End If
End Sub