Warsztat 3: Dostępna pamięć RAM i "zatrzymanie" kursora wewnątrz okna.

Pamiec.zip
Autor: Robert (onkolog@eskrzynka.pl)
Baza w formacie MsAccess 2000
17kB, 09-01-2005

Opis problemu:

Jaz z poziomu Accessa odczytać informacje o RAM komputera? Jak ograniczyć możliwoć poruszania się kursorem myszki tylko do okrelonego obszaru?

Rozwiązanie:

Odpowiedz w postaci gotowego przykładu przysłał Robert (onkolog@eskrzynka.pl), niżej fragment jego listu:

...
Chciałbym również zaprezentować inne rozwiązanie.
Przykład pokazuje w jaki można zaprezentować dostępną pamięci RAM oraz w
jaki sposób "zatrzymać" kursor myszy wewnątrz okna.

Pozdrawiam:
Robert