Warsztat 3: Alternatywa dla FreeMail - czyli poczta bezpośrednio z Accessa.

SendMail.zip
Autor: Pozorek Krzysztof
Baza w formacie MsAccess 2000
17kB, 13-07-2005

Opis problemu:

Na stronie
http://www.access.vis.pl/war214.htm
można znaleźć aplikację która wysyła maile bezpośrednio z Accessa za pomocą zewnętrznej biblioteki FreeMail.

Niestety biblioteka FreeMail jest niekiedy dość kapryśna (chociaż bardzo ją cenię i cieszę się że jest). Czy można jednak wysłać maila z Accessa bez korzystania z tej biblioteki i używając bardziej udokumentowanych metod?

Rozwiązanie:

Prezentowany na tej stronie program korzysta wyłącznie z mechanizmów Windows, a konkretnie obiektu CDO (Collaboration Data Objects), niezwykłej biblioteki, która skomplikowane rzeczy pozwala robić w prosty sposób. Oto fragment opisu ze strony:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dncdsys/html/cdo_roadmap.asp
The CDO library has proven to be extremely popular with developers, because the library provides developers an easy way to create, manipulate, and send Internet messages.

Najprzyjemniejsze jest to, ze ta biblioteka jest standardowo dostępna w obecnie używanych Windows (mam na myśli Windows 2000 lub wyższe wersje). Nie musimy ustawiać żadnych dodatkowych referencji, żeby z niej korzystać.

Program SendMail wysyła maile bezpośrednio z Accessa, nie korzystając z klienta poczty, jakim jest np. Outlook Express, PMail, czy inny - dlatego prezentowany przykład działa nawet na komputerach, gdzie w ogóle aplikacja pocztowa nie jest zainstalowana.

Krzysztof Pozorek