Warsztat 3: Dni robocze.

Baza w formacie MsAccess 2000
Autor: Robert Łowczak
81kB, 19-11-2007
Sciągnij przykład


Opis:

Program demonstruje sposób:
---------------------------

1. Obliczania dni roboczych w zadanym okresie.
2. Modyfikacji dni ustawowo wolnych od pracy za pomocą formularza niezwiązanego.


Ważne !!!
---------

W przykładzie wykorzystałem sposób pobierania daty za pomocą kalendarza autorstwa Mariusza Sankowskiego.