Warsztat 3: Menu na formularzu, czyli sposób na przełączanie się miedzy widokami.

ArkMenu.zip
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess XP (Access 2002)
15kB, 20-10-2005

Problem:


Niekiedy pracując na formularzu  wygodnie jest przełączyć się na widok arkusza danych. Łatwo to zrobić umieszczając np. przycisk z poleceniem: DoCmd.RunCommand acCmdDatasheetView. Jednak potem mamy problem: Jak wrócić do widoku formularza? W arkuszu danych widzimy przecież tylko siatkę tabeli - nie można tam wstawić nic więcej. Być może nawet programista przewidział do powrotu jakiś skrót klawiszowy, ale kto by to pamiętał... Zwłaszcza dla formularzy typu popup praktycznie użytkownikowi zostaje tylko zamknięcie formatki bez możliwości przełączenia.

Rozwiązanie:

Program ArkMenu pokazuje jak poradzić sobie z tym problemem za pomocą menu umieszczonego na formatce. Za pomocą funkcji API zbudujemy proste menu, które będzie widoczne także w widoku arkusz danych. Rozwiązanie jest przeznaczone dla formularzy podręcznych (typu popup), W zwykłych formularzach, wyświetlanych w oknie Accessa, możemy korzystać z menu aplikacji lub pasków narzędziowych.

K. P.