Warsztat 3: Graficzne checkboxy.

ChkImg.mdb
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 2000
18kB, 18-04-2006

Opis:

Klasyczne checkboxy są dość monotonne i mało czytelne zwłaszcza na formularzu ciągłym. Niniejszy przykład zamiast zwykłych pól wyboru, używa własnych znaków graficznych.

Access nie ułatwia umieszczania na formularzu ciągłym niezależnych, dynamicznych elementów graficznych, które mogłyby przecież spełniać jakąś istotna role informacyjną. Analiza prezentowanego przykładu pokazuje jednak, że to może być całkiem proste :-)

Krzysztof Pozorek